Deze privacy policy is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten van Judo Vereniging Groessen (hierna te noemen: Judo Groessen), gevestigd te Groessen (KvK-nummer 68247540).

Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens inzetten, leest u in deze privacy policy.

Als u meer wilt weten of vragen heeft over onze privacy policy kunt u contact opnemen. Dit kan via ons secretariaat: secretariaat@judogroessen.nl.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Judo Groessen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Judo Groessen worden verwerkt. Judo Groessen zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens bij een ‘gerechtvaardigd belang’ (u neemt contact met ons op en wij willen u zo goed mogelijk helpen) en vanwege contractuele afspraken. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig is of dan de wet ons verplicht.

DIT DOEN WIJ NOOIT MET UW GEGEVENS
In geen enkel geval verkopen wij uw gegevens door aan derden. Informatie die u bij ons achterlaat of ons toestuurt is dus veilig.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
De gegevens die we van u bewaren, worden zo veilig mogelijk opgeslagen. Zo zorgen we er voor dat de server en het CMS waar onze website draait up to date is. Niet iedereen bij Judo Groessen heeft bovendien toegang tot uw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, LATEN WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via secretariaat@judogroessen.nl

COOKIES
Om ervoor te zorgen dat onze website goedt werkt, kunnen wij en derden (bijvoorbeeld Google) gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Judo Groessen dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

SOCIAL MEDIA
De website van Judo Groessen kan meerdere knoppen bevatten om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals o.a. Instagram en Facebook. Deze knoppen bevatten een standaardcode welke wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website van Judo Groessen kan links bevatten naar andere websites die buiten het judogroessen.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruikers van onze site. Judo Groessen is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.