Leeftijden en slippensysteem.
Volgens het “Nationaal Graduatiesysteem Jeugdjudo” zijn de leeftijden, die aan het dragen van de verschillende banden worden gekoppeld, als volgt:

6 – 7 jaar: 5e kyu (gele band)
7 – 8 jaar: 4e kyu (oranje band)
9 – 10 jaar: 3e kyu (groene band)
10 – 11 jaar: 2e kyu (blauwe band)
11 – 12 jaar: 1e kyu (bruine band).

Deze leeftijdsvoorwaarden houden in dat judoka’s beneden de zes jaar geen gele band zullen dragen, judoka’s beneden zeven jaar geen oranje band, etc. Een judovereniging kan gebruik maken van een slippensysteem naar eigen keuze. Judovereniging Groessen heeft gekozen voor 2 examens per jaar waarbij de jeugd telkens met 1 slip tegelijk promoveert. Voorbeeld: Gele band -> Gele band met 1 Oranje slip -> Gele band met 2 Oranje slippen -> Oranje band

Examen richtlijnen Kyu graden
Klik hier voor de Examen richtlijnen Judo Bond Nederland (JBN).
Dit zijn de richtlijnen van de judobond Nederland, de vereniging kan hiervan afwijken. De leraren kunnen de verenigingseisen noemen.

Oefen video’s
De JBN heeft opnames gemaakt van worpen, houdgrepen, armklemmen en verwurgingen. Met deze video’s wil JBN gepassioneerde judoka’s inspireren om nog meer aan de slag te gaan met de technieken die zij uiteindelijk moet kunnen demonstreren.

Deze filmpjes met technieken en bijbehorende naamgeving zijn gebaseerd op de JBN richtlijnen voor de kyugraden.

De filmpjes hebben niet de pretentie om een weergave te zijn van de perfecte technische uitvoering. De wijze waarop de technieken in beeld worden gebracht geven een zo realistisch mogelijk beeld van het gemiddelde niveau betreffende leerlingen in relatie tot hun leeftijd- en ontwikkelingsniveau.

Via onderstaande links kan je per band de judo technieken in de vorm van video’s of afbeeldingen raadplegen.

Het zwarte band examen kan niet bij de vereniging afgelegd worden, dat gebeurd bij het bondsdistrictscentrum in Ede.
Aanmelden voor het examen? Informeer bij je trainer.

Voor het zwarte band examen moet je naast de judotechnieken ook nog wedstrijdpunten hebben of je moet een kata doen. Bij Judo Groessen kun je wekelijks kata trainingen volgen.

Een kata is een reeks van technieken die je precies volgens een voorgeschreven manier moet uitvoeren.
Hieronder zie je een voorbeeld van 3 series nage-no-kata.