Judo Groessen

Judo - Jiu Jitsu

 

Leerstof

Indeling leerstof.
Bij het indelen van de leerstof is uitgegaan van de volgende punten.
- De leerstof moet een voorbereiding zijn voor de examenstof voor eerste dan. (zwarte band)
- De leerstof moet worden verdeeld over vijf blokken die overeenkomen met vijf leertrajecten, namelijk de voorbereiding voor de:

5e kyu (gele band)
4e kyu (oranje band)
3e kyu (groene band)
2e kyu (blauwe band)
1e kyu (bruine band)

- Er zit een methodische opbouw in de leertrajecten.
- Technieken die zonder goede beheersing van algemene vaardigheden, zoals valbreken, moeilijk zijn aan te leren of gevaar op kunnen leveren, zijn daar geplaatst in de leerstof waar aan deze voorwaarden is voldaan.

Leeftijden en slippensysteem.
Volgens het "Nationaal Graduatiesysteem Jeugdjudo" zijn de leeftijden, die aan het dragen van de verschillende banden worden gekoppeld, als volgt:

6 - 7 jaar: 5e kyu (gele band)
7 - 8 jaar: 4e kyu (oranje band)
9 - 10 jaar: 3e kyu (groene band)
10 - 11 jaar: 2e kyu (blauwe band)
11 - 12 jaar: 1e kyu (bruine band).

Deze leeftijdsvoorwaarden houden in dat judoka's beneden de zes jaar geen gele band zullen dragen, judoka's beneden zeven jaar geen oranje band, etc.
De judoleraar in school of vereniging kan gebruik maken van een slippensysteem naar eigen keuze.
Judovereniging Groessen heeft gekozen voor 2 examens per jaar waarbij de jeugd telkens met 1 slip tegelijk promoveert.
Voorbeeld: Gele band -> Gele band met 1 Oranje slip -> Gele band met 2 Oranje slippen -> Oranje band